Nezvesti partner - razlog za vložitev ločitvenega zahtevka

Nezvestoba, oz. varanje partnerja, je v današnji družbi žal ne tako redek pojav.

Nezvestoba, oz. varanje partnerja, je v današnji družbi žal ne tako redek pojav. Določene partnerske zveze imajo t.i. odprte zveze, kjer se nezvestoba potihoma tolerira, v marskikaterem primeru pa partner ne ve, da njegov partner/partnerica že dalj časa flirta z drugo osebo. Če imata partnerja dogovor za t.i. odprto zvezo, potem detektiv ni potreben, saj sta partnerja s takšnim odnosom zadovoljna in jima to ustreza. V tradicionalnem partnerskem odnosu, kjer naj bi si bila partnerja zvesta in sta drug drugemu obljubila večno zvestobo, pa bo v primeru, da temu ni tako, detektiv lahko s pomočjo detektivskih upravičenj priskrbel dokaze, ki so pomembni in potrebni za postopek razveze zakonske zveze. Nezvestoba je namreč lahko razlog za razvezo. V tem postopku, se običajno deli tudi premoženje med partnerjema in pogosto sodišče odloča o zahtevku za preživljanje. Zato je dokazovanje nezvestobe pomembno pri uveljavljanju zahtevka za preživljanje, saj v tem primeru partner, ki nima sredstev za preživljanje, ne more uspešno uveljaviti zahtevka za preživljanje, ki bi ga lahko sicer uveljavil. Dokaz o nezvestobi lahko služi tudi v primeru, da se nezvesti partner ne želi prostovovljno ločiti in zaradi različnih premoženjskih koristi vztraja pri obstoječi zvezi. Detektivi namreč pogosto obravnavamo primere, ko ima eden izmed partnerjev razmerje z drugo osebo, razmerje pa prikriva, zaradi zagotavljanja gmotnega statusa, ki bi ga sicer izgubil v primeru ločitve.

Partner pogosto dalj časa ne opazi, da bi lahko njegov zakonec ali izvenzakonski partner imel razmerje z drugo osebo. Nezvestobo je še posebno težko zaznati in jo tudi dokazovati, ko prihaja do intimnega razmerja med sodelavci, saj osebe na delovnem mestu preživijo velik del časa, zato so v interakciji z drugimi osebami, kar lahko sčasoma pripelje do intimnega razmerja s sodelavcem oz. sodelavko. Pogoste stike opravičujejo s službenim sodelovanjem in izgovori, da gre zgolj za sodelavca oz. sodelavko, ki ima ponavadi svojega partnerja in otroke. Zato v DPA d.o.o., svetujemo, da partner tudi v tem primeru najame detektiva in se z njim dogovori za načrt aktivnosti, če obstajajo kakršnikoli indici za nezvestobo. Najem detektiva, je v vsakem primeru dobrodošel, saj tudi, če se nezvestoba ne potrdi, se s tem lahko ovržejo indici, morebitno partnerjevo spremenjeno obnašanje pa je lahko posledica drugih dejavnikov.