Cenik detektivskih storitev

Cena urne postavke za delo detektiva znaša 90 EUR brez DDV

V družbi DP Agencija d.o.o., smo zaposleni vrhunski strokovnjaki, ki svoje delo opravimo profesionalno in v najkrajšem možnem času, zato se lahko s stranko dogovorimo tudi za nagrado, ki je vezana na uspeh. Bogate delovne izkušnje pridobljene v kriminalistični policiji so zagotovilo za kvalitetno in optimalno detektivsko storitev.

Detektivska zbornica RS, je dne 16.11.2022, sprejela sklep v skladu s katerim priporočena cena urne postavke detektiva znaša 90 EUR.

Postavke detektivskih storitev:

 • Preverke na terenu in poizvedbe pri vročitvah: 70 EUR/ura,
 • Kontrola bolniške odsotnosti: 90 EUR/obisk
 • Izvajanje nadzora: 70 EUR/uro,
 • Pridobitev bolniškega reda od osebnega zdravnika: 100 EUR/osebo
 • Vročanje: 90 EUR/vročitev, v primeru vročitev več subjektom se vrednost zniža
 • Preizkus alkoholiziranosti: 100 EUR/oseba
 • Preliminarni test o prisotnosti prepovedanih drog: 100 EUR/oseba
 • Pravno svetovanje s področja dokazovanja kršitev delovnega razmerja: 100 EUR/uro
 • Svetovanje na področju korporativne varnosti in zaščite informacijskega sisitema: 100 EUR/uro
 • Potni stroški: 0,43 EUR/km*
 • Drugi materialni storški (npr. parkirnine, vstopnine itd.)

Zgoraj navedene postavke so brez obračunanega DDV. V ceno je vključena tudi izdelava poročila in ostali administrativni stroški.

Obračun potnih stroškov je določen skladno s področno uredbo in se lahko spremeni v primeru, da pristojni državni organ določi drug znesek povračila potnih stroškov.

V primeru, da zahteva vročitev zbiranje informacij o naslovniku in terensko delo, se obračunavajo dodatne ure, ki niso zajete v ceno vročitve.

Stranka lahko z detektivsko agencijo sklene pogodbo o izvajanju detektivskih storitev, kjer je lahko cena posamezne storitve nižja od cene navedene v ceniku.