Splošni cenik

V skladu s priporočili Detektivske zbornice RS znaša urna postavka storitve detektiva 70 EUR

Glede na to, da smo v družbi DP Agencija d.o.o. vrhunski strokovnjaki, ki svoje delo opravimo profesionalno in v najkrajšem možnem času, se lahko s stranko dogovorimo tudi za nagrado, ki je vezana na uspeh. V tem primeru stranka krije zgolj materialne stroške, ki so dogovorjeni v obliki avansa in vnaprej dogovorjeni glede višine plačila. Naročnik vedno poravna del materialnih stroškov vnaprej (avans), kar je tudi pogoj za pričetek izvajanja detektivskih in drugih storitev..

Detektivska ura:

  • Terensko delo do 10 ur   - 60 EUR na uro
  • Terensko delo nad 10 ur - 50 EUR na uro
  • Terensko delo nad 20 ur - pavšalni znesek po dogovoru

V primerih, ko je za rešitev potrebno večje število detektivov, se cena za vsakega detektiva sorazmerno poveča.
Vse cene so brez DDV.

Kilometrina se obračuna v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/13).

V DP Agenciji d.o.o., vsak primer obravnavamo individualno. Stranka se lahko za ceno storitve, kljub zgoraj navedenim cenam, dogovori z detektivom ob sklenitvi pogodbe oz. podpisu pooblastila, saj je cena odvisna tudi od obsega detektivske storitve in zahtevnosti primera..