Cenik detektivskih storitev

V skladu s priporočili Detektivske zbornice RS znaša urna postavka storitve detektiva 70 EUR

V družbi DP Agencija d.o.o., smo zaposleni vrhunski strokovnjaki, ki svoje delo opravimo profesionalno in v najkrajšem možnem času, zato se lahko s stranko dogovorimo tudi za nagrado, ki je vezana na uspeh. Bogate delovne izkušnje pridobljene v kriminalistični policiji so zagotovilo za kvalitetno in optimalno detektivsko storitev.  Glede na navedeno je po preučitvi posameznega primera s področja pridobivanja dokaznega gradiva za postopke pred sodišči in iskanja premoženja dolžnikov, mogoče, da se stranka z detektivsko agencijo dogovori zgolj o plačilu materialnih stroškov v obliki avansa kar je pogoj za pričetek izvajanja detektivskih storitev.

Postavke detektivskih storitev:

 • Urna postavka detektiva: 50 - 70 EUR/uro
 • Kontrola bolniške odsotnosti: 50 - 70 EUR/obisk
 • Nadzor bolniške odsotnosti: 50 EUR/uro
 • Pridobitev bolniškega reda od osebnega zdravnika: 50 EUR/osebo
 • Vročanje 50 - 70 EUR/vročitev
 • Preizkus alkoholiziranosti: 50 EUR/oseba
 • Preliminarni test o prisotnosti prepovedanih drog: 50 EUR/oseba
 • Pravno svetovanje s področja dokazovanja kršitev delovnega razmerja: 50 - 70 EUR/uro
 • Svetovanje na področju korporativne varnosti in zaščite informacijskega sisitema: 70 EUR/uro
 • Potni stroški: 0,37 EUR/km
 • Drugi materialni storški (npr. parkirnine, vstopnine itd.)

Cene so brez DDV. V ceno je vključena tudi izdelava poročila in ostali administrativni stroški. Stranka (fizična ali pravna oseba) lahko z detektivsko agencijo sklene tudi pisno pogodbo, kjer se pogodbenika posebej dogovorita o pavšalnem znesku (ceni) za poslovno sodelovanje.