Detektiv sme izvajati upravičenja določena v 27. členu Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2011)

Detektiv ima upravičenja, ki so določena v prvem odstavku 27. člena Zakona o detektivski dejavnosti. In sicer ima detektiv naslednja upravičenja:

  • zbira podatke od oseb, ali iz javno dostopnih virov
  • pridobiva podatke iz evidenc
  • osebno zaznava
  • uporablja tehnična sredstva

Detektiv lahko v okviru delovnega področja detektiva, ki je določeno v 26. členu Zakona o detektivski dejavnosti, zbira podatke od vseh oseb, ki bi lahko detektivu posredovale relevantne podatke in podatke iz javnih evidenc (podatke o stalnem in začasnem prebivališču, podatke o vozilu, podatke o zaposlitvi, podatke o nepremičninah in premičninah, podatke o plovilih in zrakoplovih). Prav tako detektiv na javnih krajih, ali iz javnih krajev opravlja vse vrste osebne zaznave (statična, dinamična in kombinirana), pri tem pa uporablja za zavarovanje dokazov tudi tehnična sredstva (fotoaparat, kamero itd.), če ne more na drug način zavarovati dokazov. Ob tem velja izpostaviti judikat Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips 217/2003, da lahko detektiv osebno zaznava gibanje in ravnanje oseb na javnih krajih in iz javnih krajev.