ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Kontrola bolniškega staleža-preventiva

Delodajalci se pogosto poslužujejo kontrole bolniškega staleža, ko je glede na okoliščine več kot očitno, da delavec zlorablja bolniško odsotnost. Kontrola bolniškega staleža, bi morala biti običajno izvedena večkrat letno v vsakem podjetju, saj se na ta način zagotavlja prevencijo, da ne prihaja do morebitnih zlorab bolniškega staleža. Detektiv pri kontroli bolniškega staleža obišče delavca na domu, oz. bivališču, ter se prepriča ali delavec upošteva bolniški red. Prav tako detektiv izdela zapisnik in ga priloži k poročilu. Že s samo kontrolo se zagotovi, da delavci niso nagnjeni k zlorabi bolniškega staleža, ter na ta način dodatno obremenjujejo svoje sodelavce in povzročajo stroške delodajalcu v primeru bolniškega staleža do 30 dni. Za delodajalca kontrole bolniškega staleža ponavadi ne predstavlja znaten strošek, saj kontrola bolniškega staleža običajno obsega manjše število ur, ter plačilo potnih stroškov detektivu.