ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Izzivi detektivskega poklica

Zakaj sem postal detektiv?

Potrebno je poudariti, da detektiv ni zgolj služba, ampak je poslanstvo. To pomeni biti na razpolago 24 ur vsak dan v tednu. Po pridobitvi izkušenj na področju preiskovanja najzahtevnejših kaznivih dejanj v kriminalistični policiji in izvajanje preiskovanja podjetji na področju varstva konkurence, je delo detektviva naslednji korak v karieri, ki mi predstavlja izziv na področju preiskovanja. Detektiv-preiskovalec, je bil glavni moto za ustanovitev detektivske agencije, ki bo preiskovala kazniva dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo, ali izvajala iskanje dolžnikovega premoženj. V tej zvezi je potrebno tudi poudariti izvajanje notranjih preiskav v podjetjih in odkrivanje različnih prevar, ki so v današnjem času v porastu. Izziv, ki ga nudi preiskovanje, predvem pa dokazovanje, je temelj našega dela. Zato smo strokovnjaki v DPA d.o.o., usmerjeni predvsem v to področje. Poklic in poslanstvo detektiva, je namreč pomagati stranki, da pridobi dokaze, ki so relevantni v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. V to področje detektivskih upravičenj sodi tudi pridobivanje dokazov o kršitvi delovno-pravne zakonodaje, kot tudi pridobivanje dokazov o nezvestobi partneja, ali tatvine v podjetjih in domačem okolju.

Delo detektiva ni lahko, saj detektiv ni državni uradnik, ki pogosto zadeve obravnava formalno, ampak se želi z vso svojo vnemo in znanjem posvetiti problemom stranke, ter jih po svoji najboljši moči in znanju, ter izkušnjami tudi pomagati reševati. Detektiv je partner stranke, ki mu stranka poveri zaupanje, zato je razmerje med detektivom in stranko zaupno razmerje, ki temelji na diskretnosti in varovanju podatkov, ter obravnanju zadev kot dober gospodar.

Kako postaneš detektiv / detektivka?

Detektiv mora imeti visokošolsko izbrazbo in opraviti seminar usposabljanja za detektive, nato pa sledi detektivski izpit, ki je sestavljen iz večih sklopov. Detektiv mora osvojiti temeljna znanja s področja detektivske dejavnosti, kriminalistike, kazenskega prava in drugih sorodnih področji. Poleg navedenih formalnosti, so seveda za delo detektiva pomembne tudi pridobljene delovne izkušnje na področju preiskovanja. Zato je povsem običajno, da se za delo detektiva odločajo nekdanji policisti, kriminalisti in pripadniki obveščevalnih služb, kar predstavlja ne nek način logično nadaljevanje njihovega poklica, sicer v zasebnem sektorju. Ravno te kategorije oseb imajo konkurenčno prednost pred tistimi, ki zaorjejo ledino na tem področju, saj imajo bogate izkušnje, ki so dragocene tudi pri detektivskem delu. Tako ni nenavadno, da tudi detektivska zakonodaja prepoveduje, ravno tem kategorijam oseb, da v roku dveh let po prenehanju opravljanja teh poklicev, ne morejo postati detektiv.