ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Prevare pri obračunu potnih stroškov

Poizvedba o stalnem prebivališču

V DP Agenciji d.o.o., se srečujemo tudi s preiskovanjem prevar, ki zajemajo različne načine t.i. modus operandi. Enden izmed načinov prevare je tudi izboljšanje gmotnega položaja delavca in zvišanje plače na račun fiktivnega prikazovanja potnih stroškov. Delavci si na ta način lahko precej izboljšajo plačo, saj delodajalec izplačuje delavcu potne stroške v precej večjem znesku, kot je ta upravičen. V DP Agenciji d.o.o., imamo posebej oblikovan tim izkušenih detektivov, ki s pomočjo vseh oblik osebne zaznave in uporabo tehničnih sredstev zadokumentirajo domnevno kršitev. DP Agencija d.o.o., nato delodajalcu posreduje dokaze za morebitne nadaljnje postopke in uveljavljanje zahtevka za povrnitev preplačila. Opažamo, da delodajalci predvsem v javnem sektorju, ne izvajajo zadostnega preventivnega nadzora nad izplačilom potnih stroškov. Ta način prevar je precej prisoten in ga je mogoče dokazati v daljšem časovnem obdobju.