ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Uredba EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Detektivi se pri svojem delu pogosto srečujemo tudi  s svetovanjem na področju preprečevanja zlorab osebnih podatkov. V skladu z Uredbo EU 2016/679, so osebni podatki posebej varovani. Kljub temu, da Zakon o varstvu podatkov, ureja tovrstno področje, je potrebno upoštevati tudi Uredbo EU 2016/679, ki se jo sicer neposredno uporablja glede varstva osebnih podatkov. Brez vsakršnega dvoma mora imeti vsako podjetje sklenjeno s posameznikom pisno soglasje o obdelavi osebnih podatkov in pravno podlago za obdelavo le-teh (zakon oziroma ustrezna pogodba). Zato v DPA d.o.o., opozarjamo občane, da v primeru obdelave osebnih podatkov s strani kogarkoli, preverijo, ali ima subjekt pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov in izrecno pisno soglasje za posredovanje le-teh. Občanom tudi svetujemo naj pred vsakršnim posredovanjem osebnih podatkov tretjim osebam, preverijo namen uporabe osebnih podatkov, ter jim posredujejo zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni.