ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanja v skladu z določbami pravdnega postopka

vročanje

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi zaprosila za pojasnilo detektivov, podalo mnenje o tem, kateri subjekti lahko vročajo v skladu z določili pravdnega postopka, saj so v praksi poleg detektivov, pisanja po določbah pravdnega postopka, vročali tudi pooblaščeni vročevalci, oziroma druge pooblaščene osebe. Ministrstvo za pravosodje je v neobvezujočem mnenju zavzelo stališče, da lahko po določbah Zakona o pravdnem postopku vročajo samo detektivi. Navedeno je pomembno predvsem pri vročitvi aktov, ki jih vročajo delodajalci in morajo biti vročeni delavcu zakonito, saj lahko v morebitnem pravdnem postopku pred sodiščem delavec uveljavlja kršitve procesnih pravil. Ministrstvo za pravosodje je pristojno za podajo (sicer neobvezujočega) mnenja glede izvajanja določb Zakona o pravdnem postopku.