ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Javni uslužbenci-izvajanje nadzora

Nadzor bolniškega staleža in potnih stroškov v javnem sektorju

Javni uslužbenci so bili skladno z določbo 4. odstavka 33.a člena Zakona o javnih uslužbencih, priviligirani glede izvedbe nadzora bolniškega staleža in potnih stroškov, saj jih je bilo potrebno za tovrstni nadzor seznaniti in jih zaprositi za izjasnitev o tem. Zakon o uravnoteženju javnih financ je tovrstno določbo odpravil in tako omogočil, da se lahko omenjeni obliki nadzora opravljata enako kot pri zaposlenih v zasebnem sektorju.