ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Prevare s pomočjo svetovnega spleta

Pozornost pri sklepanju pravnih poslov preko spleta

V današnjem času je uporaba svetovnega spleta povsem običajna, zato se število pravnih poslov, ki jih sklepamo s pomočjo svetovnega spleta nenehano povečuje. Prednost tovrstnega načina sklepanja pravnih poslov  je predvsem z vidika porabe časa in stroškov, ki bi nastali v primeru klasičnega sklepanja pravnih poslov (npr. nakupa stanovanjske opreme ali najema stanovanja). Pri tovrstnem sklepanju pravnih poslov moramo biti pozorni na pasti, ki se pri tem pojavljajo, saj lahko nekdo izkoristi lahkomiselnost in zaupanje posameznika, ter si s prevaro pridobi večjo premoženjsko korist. V DPA d.o.o., svetujemo, da preden pristopite k sklenitvi pravnega posla preko spleta, preverite verodostojnost ponudbe na spletu. Denarja ne nakazujte na bančne račune, preden se ne prepričate v samo verodostojnost, saj spletni prevaranti dvignejo denar takoj, ko le-ta prispe na njihov račun. Spletni prevaranti oglašujejo svoje ponudbe preko spletnih oglasov, ki jih tudi hitro umikajo, oziroma spreminjajo, medtem, ko za izvedbo samega plačila posredujejo podatke o računih, ki so odprti v tujini, oziroma poslujejo preko plačilnega sisitema Western Union.