ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Uporaba poligrafa s strani delodajalca pri izbiri kandidatov za zaposlitev

Poligraf

Detektivi lahko po pooblastilu delodajalca, izvajamo teste za prisotnost različnih opojnih substanc. Zato se nemalokrat v praksi srečujemo z zaposlenimi v gospodarskih družbah, ki uživajo alkohol, oziroma različne vrste drog na delovnem mestu in tako lahko predstavljajo varnostno tveganje za delodajalca. V tej zvezi se postavlja vprašanje, ali bi lahko delodajalci že v samih postopkih izbire delavca, s katerim bodo sklenili delovno razmerje, le-tega predhodno poligrafsko testirali, ter tako zmanjšali varnostna tveganja. Na podlagi mnenj strokovnjakov, so tovrstna testiranja dopustna, in sicer ob predhodni privolitvi kandidata. Strokovnjaki tudi poudarjajo, da bi bilo tovrstno testiranje pred sklenitvijo delovnega razmerja smiselno, saj bi na ta način selekcionirali kandidate že pred sklenitvijo delovnega razmerja. Tako bi lahko marsikateri delodajalec prihranil stroške in čas, za naknadno izvajanje preiskusov alkoholiziranosti, oziroma testov, ki pokažejo prisotnost droge v organizmu. Prav tako, bi lahko na ta način delodajalec, in sicer s pomočjo strokovne izvedbe poligrafskega testiranja, izvedel določene informacije o kandidatu, ki želi skleniti delovno razmerje pri njem. Dilema, torej ali bi bilo smiselno uvesti poligrafsko testiranje pri kandidatih za sklenitev delovnega razmerja, ne bi smela biti prisotna, če delodajalec želi zanesljivega delavca, ki bo vestno in odgovorno opravljal svoje delo pri delodajalcu za ustrezno plačo.