ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Verodostojnost detektivskega poročila

Zakaj najeti detektiva? Odgovor daje sodna praksa

Včasih se poraja dilema, zakaj bi za ugotavljanje določene kršitve delovno-pravne zakonodaje s strani posameznega zaposlenega v podjetju, sploh najeli detektiva, če imamo za to zaposlene v kadrovski službi, ki lahko po pooblastilu delodajalca ugotavljajo kršitve delovno-pravne zakonodaje. Nekatera velika podjetja imajo celo zaposlene na področju korporativne varnosti, ki celo zbirajo dokaze o obstoju kaznivih dejanj s strani zaposlenih v službi. Ob tej priložnosti bomo seveda pustili ob strani dilemo, ali je tovrstno početje strokovno in zakonito, saj ni namen prispevka podati oceno, ali lahko zaposleni pri delodajalcu de facto izvajajo detektivska upravičenja. Navedena ocena je namreč prepuščena poslovodstvu posameznega podjetja in pristojnim državnim organom, ki urejajo, ali izvajajo nadzor nad področjem detektivske dejavnosti. Se bomo pa vsekakor naslonili na sodbo Višjega delovnega in socilanega sodišča, opr. št. Pdp 517/2017 z dne 23.11.2017, ki se nanša na odtujitev goriva s strani zaposlenega v podjetju in posledično zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Navedeno sodišče je potrdilo izredno odpoved delodajalca, ki je temeljila na ugototvitvah detektiva v detektivskem poročilu, saj so ugotovitve detektiva pomenile dokaz o načinu in naravi očitane kršitve s strani zaposlenega. Tako je v tej zadevi Delovno in socialno sodišče, slednjemu pa pritrjuje tudi Višje delovno in socialno sodišče, pri ugotavljanju in dokazovanju kršitev upoštevalo ugotovitve detektiva o nezakonitem ravnanju zaposlenega, ki jih je le-ta navajal v svojem poročilu in zavrnilo dvome o verodostojnosti izvedenih dokazov. V tej zvezi je potrebno poudariti, da je detektivsko poročilu tudi sestavni del spisa na sodišču, zato se enako kot tudi druga listinska dokumentacija, šteje kot dokaz v samem postopku. Citirana sodba brez dvoma pripomore k tehtnejšemu razmisleku o vprašanju, zakaj najeti detektiva, ki je za razliko od zaposlenih pri delodajalcu, tudi kvalificirana priča na sodišču, ob dejstvu, da ima detektiv tudi licenco za opravljanje detektivske dejavnosti in bogate praktične izkušnje na tem področju.