ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Preventivni ukrepi za preprečavanje prevar pri sklenitvi pogodbe o leasingu

Vloga detektiva pri sklepanju pravnih poslov

Gospodarski subjekti praktično dnevno sklepajo različne pravne posle, tako s fizičnimi, kot tudi s pravnimi osebami. Večina pravnih poslov, je realizirana brez večjih težav, zato v tovrstnih primerih tudi ni potrebno posebej preverjati poslovnih partnerjev, saj obstaja medsebojno zaupanje. Pri nekaterih pravnih poslih, kjer je poslovanje in zanesljivost poslovnega partneja neznanka, pa je vendarle priporočljivo predhodno poizvedeti s kom imamo opravka, saj obstaja tveganje, da poslovni subjekt svoje terjatve, ne bo dobil v celoti poplačane, oziroma še več, izgubil bo lahko predmet pogodbenega razmerja. Tipično področje, ki potrjuje navedeno, je področje sklepanja pogodbo o vseh vrstah leasinga za premičnine (ne gre samo za motorna vozila, ampak sem spadajo tudi delovni stroji, motorna in priklopna vozila in še bi lahko naštevali). V DP Agenciji d.o.o., zato svetujemo, na kakšen način, naj gospodarski subjekti pristopijo k sklenitvi, oziroma zavrnitvi sklenitve pogodbe o leasingu, ter predhodno pridobijo morebitne podatke od drugih finančnih družb, kjer je bila prošnja za sklenitev pogodbe o leasingu za najem premičnine že zavrnjena. S tem, ko se pravočano prepreči sklenitev pogodbe o leasingu, kjer leasingojemalec ne poravnava svojih obveznosti, se namreč prihranijo kasnejši stroški, ki so povezani z morebitnim odvzemom premičnine, ali celo izgubo same premičnine. Poznani so namreč primeri, ko je leasingojemalec s ponarejnimi dokumenti, prodal premičnino tretjemu, ki je kot dobroverni kupec varovan pred odvzemom, oziroma zasegom takšne nepremičnine. Vloga detektiva v tovrstnih primerih je, da skupaj s stranko, oziroma na podlagi pooblastila stranke, pridobi vse relevantne podatke za sklenitev same pogodbe o leasingu, ter ji v nadaljnji fazi svetuje, ali naj se odloči za poslovno sodelovanje s potencialnim leasingojemalcem, ali ne.