ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Varovanje poslovnih podatkov

Varnostni načrt in ukrepi za varovanje poslovno občutljivih podatkov

Vsako podjetje pri svojem poslovanju uporablja podatke, ki so zanj pomembni in katerih razkritje, bi lahko podjetju povzročilo nepopravljivo škodo. Glede na to, da se poslovni subjekti tega dostikrat ne zavedajo, smo v naši detektivski agenciji, razvili posebne metode in tehnike, ki jih vsebuje varnostni načrt varovanja poslovno občutljivih podatkov. Pri izdelavi tovrstnega načrta varovanja, smo vključili tudi odgovornost zaposlenih, ki so seznanjeni s temi podatki in jih uporabljajo pri svojem delu. Poleg navedenega, se po predhodni proučitvi delovnih procesov v podjetju, poda tudi varnostna ocena z ukrepi, ki bi lahko preprečili razkritje podatkov, ki so za podjetje pomembni. Tukaj ne gre zgolj za poslovne skrivnosti, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, ampak gre tudi za druge podatke, katerih razkritje, bi lahko povzročilo nevšečnosti pri poslovanju podjetja. Ravno zato, bi se moralo vodstvo vsakega podjetja zavedati občutljivosti omenjene teme in zagotoviti načrt varovanja občutljivih podatkov z izvedbo varnostnih ukrepov in  sprotnim preverjanjem, ali se le-ti v praksi izvajajo.