ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Predporočna pogodba

Z aprilom 2019 stopi v veljavo predporočna pogodba

Detektivi se pri svojem delu srečujemo tudi z zbiranjem dokazov v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi v primerih, ko stranke v postopku za razvezo zakonske zveze, kot razlog ločitve, navajajo nezvestobo partnerja. Tudi v postopku za razvezo zakonske zveze stranke dokazujejo izvor premoženja, ki je bilo pridobljeno v času trajanja zakonske zveze, oziroma pred sklenitvijo zakonske zveze, saj se v samem postopku deli tudi skupno premoženje zakoncev. Zato je v tej zvezi pomembna novost 85. člen Družinskega zakonika, ki bo stopil v veljavo aprila 2019. Citirani člen Družinskega zakonika, ureja pogodbo o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med zakoncema, oz. t.i. predporočno pogodbo (ni nujno, da je predmetna pogodba sklenjena pred sklenitvijo zakonske zveze, ampak je le-ta lahko sklenjena tudi tekom trajanja zakonske zveze, zato je sam izraz predporočna pogodba malce zavajujoč), kjer bosta zakonca lahko uredila ločitev njunega premoženja v skladu s svojimi željami. Predmetna pogodba ni obvezna, kar pomeni, da je zakoncema prepuščeno, ali jo bosta sklenila, ali ne. Potrebno je poudariti, da bosta morala zakonca omenjeno pogodbo skleniti pred notarjem, pri čemer bo notar podal tudi ustrezni pouk o tem, kaj pravzaprav sklenitev tovrstne pogodbe pomeni (predvsem z vidika posledic sklenitve tovrstne pogodbe). Prav tako bo t.i. predporočna pogodba vpisana v register, ki ga bo vodila Notarska zbornica RS.