ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Zaupajte preiskovanje zgolj licenciranemu detektivu

V zadnjem času smo priča preiskovanju različnih oblik prevar, brez ustrezne registracije dejavnosti in detektivske licence

V zadnjem času smo priča, da posamezniki, društva in podjetja ponujajo in izvajajo preiskovanje različnih oblik prevar, zbiranja informacij in pridobivanje dokaznega gradiva, brez ustrezne registracije dejavnosti, predvsem pa brez detektivske licence, ki je pogoj za opravljanje detektivske dejavnosti, kot to določa Zakon o detektivski dejavnosti. Ne samo, da lahko upravičeno dvomimo o usposobljenosti in strokovnosti storitev, ki jih tovrstni ponudnuiki nudijo, pač pa se postavlja tudi vprašnje zaupanja in varnostne preverke, ki je pogoj za pridobitev ustrezne licence, ter seveda zavarovanje odgovornosti v primeru morebitnega nastanka škode, ki izvira iz dejavnosti. Poleg tega, da bi morale biti na tovrstno ravnanje pozorne pristojne inšpekcijske službe, saj je detektivska dejavnost gospodarsko regulirana dejavnost, je potrebno opozoriti predvsem stranke in odgovorne osebe v gospodarskih družbah, ki nameravajo koristiti tovrstne storitve z namenom zakonite pridobitve dokazov, ki so potrebni za dokazovanje določene pravice, oziroma upravičenja pred sodišči, ali drugimi državnimi organi. V DP Agenciji d.o.o., svetujemo vsakemu, ki bi potencialno nameraval koristiti poizvedovalne storitve na podlagi izkazanega pravnega interesa, naj se na spletni strani Detektivske zbornice RS najprej prepriča, ali ima pravna, oziroma fizična oseba licenco za opravljanje tovrstne dejavnosti, ter naj se na tej podlagi odloči za izbor izvajalca storitve. Opravljanje dejavnosti za katero pravni subjekt ni ustrezno registiran in nima ustreznih kvalifikacij, lahko pomeni dejanje nelojalne konkurence in ima lahko tako za posameznika, ki to izvaja, kot tudi za stranko, negativne posledice.