ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Kontrola bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške odsotnosti v praksi

Detektivi izvajamo po pooblastilu delodajalcev tudi kontrolo bolniške odsotnosti. Pri izvajanju tovrstne kontrole se oglasimo pri delavcu na naslovu, kjer prebiva in preverimo njegovo prisotnost, oziroma izvajanje bolniškega reda. Pri izvedbi kontole bolniške odsotnosti opažamo, da posamezni delavci kršijo režim zdravljenja, ki jim ga je predpisal lečeči zdravnik. Tovrstne kršitve lahko pomenijo tudi hujšo kršitev delovnega razmerja, saj obstaja indic, da posamezni delavec zlorablja bolniški stalež za druge namene. Kontrola bolniške odstonosti. bi se morala izvajati predvem med delavniki v poznih popoldanskih urah, oz. ob koncu tedna, saj ravno v tem času delavci pogosto zapuščajo naslov svojega bivališča, ki ga posredujejo delodajalcu, pri čemer menijo, da delodajalec ne bo izvajal kontrole bolniškega staleža. Prav tako je kontrola bolniške odsotnosti, lahko izhodišče za morebitno izvajanje nadzora bolniške odsotnosti, saj je indikator delavčevega upoštevanja navodil lečega zdravnika. V zvezi z navedenim, ne gre zanemariti tudi dejstva, da smo v Republiki Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami Evropske unije, v samem vrhu glede koriščenja bolniške odsotnosti, zato se postavlja tudi vprašanje, ali delavci tudi dejansko vedno koristijo bolniški stalež skladno z njegovim namenom.