ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Prevare pri sklepanju kreditnih pogodb preko spleta

Previdnost pri najemu kredita preko spleta

V DP Agenciji d.o.o. smo priznani strokovnjaki za preiskovanje različnih načinov  (modus operandi) prevar, ki se pojavljajo v sodobni družbi. Zato bomo tokrat izpostavili prevare, ki so v zadnjem času še kako aktualne, in sicer se nanšajo na sklenitev kreditnih pogodb preko spleta. Brez dvoma svetovni splet igra pomembno vlogo pri poslovanju tako pravnih, kot tudi fizičnih oseb, vendar poleg številnih prednosti, obstajajo tudi slabosti, oz. tveganja, ki se jih moramo zavedati. Tovrstno tveganje prinaša tudi sklepanje kreditnih pogodb preko spleta. Pri klasični sklenitvi kreditne pogodbe, je stranka prišla v poslovne prostore kreditodajalca, kjer sta pogodbenika skupaj preverila boniteto in verodostojnost podatkov, ter na tej podlagi izvedla pravni posel. Pri spletni transakciji stranki nimata stika druga z drugo, ampak zgolj kreditojemalec posreduje svoje podatke kreditodajalcu, pri čemer slednji pripravi kreditno pogodbo. Torej odsotnost preverljivosti poslovnega partnerja, je več kot očitna. Kreditojemalec posreduje svoje zaupne podatke nekomu, za katerega sploh ni znano, ali je verodostojen partner in ali bo sploh lahko zagotovil sredstva za kredit. Ob tem se lahko pojavijo obljube kreditodajalca, ki so sicer ugodne, vendar realno neizvedljive. Zato je potrebno toliko bolj resno preveriti vsako tovrstno ponudbo, ter z določeno mero skeptičnosti pristopiti k obravnavi tovrstne, sicer navidezno mikavne ponudbe. Neredko se namreč zgodi, da kreditojemalec vplača določena sredstva za odobritev kredita, potem pa za kreditodajalcem izgine vsaka sled, kar pomeni, da je kreditojemalec nakazal zgolj svoj denar na določen račun, ter bil namesto pridobljenega kredita še dodatno prikrajšan. Ker pregovor pravi bolje preprečiti, nego lečiti, svetujemo, da se potencialni kreditojemalci najprej temeljito prepričajo v verodostojnost ponudnika kredita, ki vključuje tudi vsebino ponudbe, šele nato začnejo razmišljati o sami sklenitvi pravnega posla.