ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Nadzor nad izplačilom potnih stroškov

Delodajalcem svetujemo takojšen nadzor v primeru suma neupravičenih izplačil potnih stroškov

V DP Agenciji d.o.o., se ukvarjamo z dokazovanjem različnih oblik prevar, med katere sodi tudi prikazovanje delodajalcu višjih potnih stroškov, kot jih ima delavec, zaradi dejanske vožnje na delovno mesto. V tej zvezi predlagamo delodajalcem, da v primeru suma, ki se poraja v zvezi z izplačilom potnih stroškov delavcu, nemudoma kontaktirate našo detektivsko agencijo. Skupaj bomo izdelali načrt nadzora nad upravičenostjo izplačila potnih stroškov delavcu, upoštevaje tudi sodno prakso, saj je le-ta pomembna za morebitne nadaljnje postopke. V primeru potrditve suma zlorabe glede izplačila potnih stroškov, namreč lahko sledi odpoved delovnega razmerja delavcu, kot tudi kazenska ovadba, zaradi kaznivega dejanja goljufije. Gre namreč za zavajanje delodajalca in željo delavca po izplačilu višjih prejemkov, kot mu pripadajo iz naslova pravic iz delovnega razmerja. Iz prakse namreč vemo, da obstajajo neredki primeri, ko delavec priglasi delodajalcu naslov za izplačilo potnih stroškov, ki je precej oddaljen od delovnega mesta, kjer opravlja dela in naloge, dejansko se pa vozi iz naslova v istem, ali sosednjem kraju, kar brez dvoma pomeni neupravičeno obogatitev. Pomemebno je namreč, da delodajalec detektivu posreduje vse relevantne podatke, ki utemeljujejo sum zlorabe. Prav tako pri odločitvi o izvedbi nadzora nad upravičenostojo izplačila potnih stroškov, ne gre prezreti dejstva, da so zgolj detektivi z veljavno licenco tisti, ki so strokovno usposobljeni in zakonsko upravičeni za izvedbo tovrstnega nadzora. Detektiv namreč z izvajanjem detektivskih upravičenj pri predmetnem nadzoru zazna kršitev, ter jo ustrezno evidentira, pri čemer Zakon o detektivski dejavnosti daje detektivu možnost osebne zaznave, ter morebitne uporabe tehničnih sredstev za evidentiranje dokazov, ki služijo za nadaljnje postopke pred sodišči in drugimi državnimi organi.