ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Preverjanje kreditne sposobnosti

Preverjanje bonitete kreditojemalca naj bo predpogoj za najem kredita

Področje dela detektivov zajema tudi iskanje premoženja. Neredko se namreč upnik znajde v situaciji, da kljub zapadli terjatvi, dolžnik ni zmožen poplačila dolga. Navedeno se dogaja tudi na področju dajanja kreditov v finančnih institucijah. V izogib opisani situaciji, lahko potencialni upnik pred sklenitvijo kreditne pogodbe, preveri, ali ima kreditodajalec sploh dovolj pod palcem, da vrne znesek kredita, ter ali ni mogoče taisti kreditojemalcu že najel enega, ali celo več kreditov. V primeru, da kreditodajalec nima časa, ali možnosti tovrstnega preverjanja, lahko najame detektiva, ki preveri finančno stanje potencialnega kreditojemalca, ter po končani preverki napiše poročilo, ki služi za sprejem ustrezne poslovne odločitve. Na ta način, bi se z minimalnimi stroški, kreditojemalec, lahko obvaroval pred prikrajšanjem, ki bi ga utrpel iz naslova neplačane terjatve, poleg tega pa še prihranil dodatne nepotrebne sodne stroške. Pri vsem tem je potrebno namreč poudariti, da se kreditodajalcu nasploh bolj splača preveriti boniteto stranke, ki je zainteresirana za najem kredita, pred sklenitvijo ustrezne pogodbe, saj se nekatere podatke o premoženju v primeru, da pride do vložitve tožbe, zaradi neizpolnitve obveznosti, lahko pridobi zgolj na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, takrat pa je pogosto že prepozno, da bi se našlo še kakšno premoženje kreditojemalca in ustrezno zavarovalo, zaradi poplačila terjatve.