ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pridobitev bolniškega reda pri kontroli bolniškega staleža

Bolniški red izbranega zdravnika in navodila o gibanju delavca v bolniškem staležu

Običajno se pri izvedenem nadzoru, oziroma kontroli bolniškega staleža pridobi pri izbranem zdravniku tudi bolniški red, saj je od tega odvisen režim gibanja delavca v bolniškem steležu. Bolniški red predpiše izbrani, oziroma nadomestni zdravnik, ki je odgovoren za potek zdravljenja delavca. Pri tem zdravnik nima absolutno prostih rok, ampak je vezan na Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, kako lahko poteka zdravljenje, ter na kakšen način je lahko sam režim gibanja delavca v bolniškem staležu izveden. Glede na to, da je diagnoza osebni podatek, ki ga izbrani zdravnik, ne sme razkriti, je potrebno pridobiti režim gibanja delavca, ki je lahko omejene zgolj na zdravljenja na domu, ali gibanje v kraju delavčevega bivališča. Delavec se lahko izjemoma na podlagi poprejšnje vsakokratne odobritve giblje tudi izven kraja bivanja, vendar je za to potrebna izrecna vsakokratna odobritev tovrstnega gibanja. Neskladno s citiranimi pravili, je namreč splošna odobritev gibanja delavca izven kraja bivanja, saj se na ta način omogoči delavcu v bolniškem staležu, neomejeno gibanje ne glede na kraj, ter s tem morebitno možnost zlorab. Gibanje izven kraja bivanja delavca, bi se namreč lahko vsakokratno odobrilo v povezavi z izvajnajem terapije (npr. obisk termalnih zdravilišč), ter bi moralo biti odobreno z določenim namenom, ki je povezan z zdravljenjem delavca v bolniškem staležu, nikakor pa t.i. bianco menica gibanja, naj ne bi pomenila potovanje kjerkoli izven kraja bivanja, saj se s tem bolniški stalež, z vidika režima gibanja, izenači z drugimi oblikami odsotnosti na delovnem mestu (npr. rednimi ali izrednimi letnimi dopusti), kar pa nikakor ni namen bolniškega staleža, ampak bi lahko to pomenilo celo zlorabo bolniškega staleža, če se kasneje izkaže, da delodajalec, zaradi potreb delovnega procesa, ni mogel delavcu odobriti rednega letnega dopusta, namesto koriščenja slednjega, pa je delavec odšel v bolniški stalež.