ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Kršitev konkurenčne klavzule

Delodajalci naj premislijo o vključitvi konkurenčne klavzule v pogodbo o zaposlitvi

Delodajalec pri zaposlitvi delavca in posledično sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, pogosto spregleda vidik konkurenčne klavzule, saj se mu zdi samoumevno, da delavec dela zanj za daljše časovno obdobje in da pridobljenih znanj in izkušenj ne bo uporabil nikjer drugod. Konkurenčna klavzula mora biti vnaprej dogovorjena, sicer težko govorimo o kršitvi konkurenčne klavzule. Pogosto pa se dogaja, da delavci po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, pri drugem konkurenčnem  delodajalcu, opravljajo podobna, če ne celo identična dela in naloge. Pri tem celo ugotavljamo, da delavec nima tovrstne klavzule izrecno določene v pogodbi o zaposlitvi. Delavec, ki dela po prenehanju pogodbe o zaposlitvi pri drugem, in sicer kunkurenčnem delodajalcu, uporablja znanja in izkušnje, ki si jih je pridobil  pri prejšnejm delodajalcu, vendar za poslovni uspeh konkurenta, ki tako pridobi konlurenčna znanja in izkušnje, kar lahko v skarjni konsekvenci (v primeru visokotehnoloških znanj) pomeni prevzem določenega tržnega deleža. Zato tovrstni problematiki delodajalci posvečajo premalo pozornosti, saj ne dajejo pretiranega pomena temu vidiku, torej jih tudi ne zanima, kaj in kje dela delavec po prenehanju delovnega razmerja. Zaradi vsega opisanega, svetujemo, da se pri določenih poklicih (predvsem tehničnih in tehnoloških) konkurenčno klavzulo vključi v samo pogodbo o zaposlitvi, ter tudi po prenehanju le-te, izvaja nadzor, ali se jo resnično spoštuje, ali ne.