ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Konkurenčna prepoved

Delodajalci bi morali preverjati spošovanje konkurenčne prepovedi

Konkurenčna prepoved je za razliko od konkurenčne klavzule obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi in je tudi določena v 39. členu Zakona o delovnih razmerjih. V zvezi z izvajanjem detektviske dejavnosti pri upoštevanju konkurenčne prepovedi, je potrebno poudariti, da se delodajalci v maloštevilnih primerih odločajo za najem detektiva v zvezi z izvajanjem nadzora glede spoštovanja konkurenčne prepovedi. Ponavadi se ugotovi, da delavec krši konkurenčno prepoved, ko deldoajalec najame detektiva za izvedbo kontrole, oziroma nadzora bolniške odsotnosti delavca, ter se pri tem ugotovi, da delavec, ne samo kršil bolniški red, ampak v času bolniške odsotnosti celo opravljal dela, ki jih sicer opravlja za svojega delodajalca, pri drugem konkurenčnem gospodarskem subjektu. Ob tem je potrebno poudariti, da je tovrstna kršitev, če jo ugotovi detektiv, lahko tudi razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V tej zvezi je potrebno poudariti, da bi morali delodajalci izvajati nadzor nad spoštovanjem konkurenčne prepovedi pri delavcu, tudi v času, ko delavec ni v bolniškem staležu, amapak vsakodnevno opravlja dela in naloge za delodajalca. Delavec namreč lahko v prostem času krši konkurenčno prepoved, s tem, da opravlja konkurenčna dela in naloge za drug gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje podobnih ali enakih gospodarskih dejavnosti, kot je registriran delavčev delodajalec. S tem bi delodajalec dejansko preverjal v kolikšni meri, delavci spoštujejo konkurenčno prepoved, ki je določena v pogodbi o zaposlitvi.