ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Preventivno izvajanje alkotesta

Delodajalci naj izvajajo obdobne teste preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih

V delokrog izvajanja detektivske dejavnosti sodi tudi izvajanje alkotestov. Detektivi lahko na podlagi pisnega pooblastila delodajalca izvajamo v podjetjih preizkuse prisotnosti alkohola pri zaposlenih, ter na ta način preverjamo, ali je delavec psihofizično sposoben za opravljanje del in nalog. Delodajalec pisno pooblasti detektiva, ali detektivsko družbo za izvedbo alkotesta, ki ga potem detektiv opravi v podjetju v času, ko je delavec prisoten na delovnem mestu. Detektiv po izvedenem alkotestu izpolni zapisnik in ga posreduje delodajalcu skupaj s poročilom. Svetujemo, da se alkoteste izvaja predvsem preventivno, saj se na ta način lahko vnaprej prepreči prisotnost alkohola pri delavcih, ki so tudi seznanjeni, da delodajalec preverja ustrezno psihofizčno stanje. Preventivno izvajanje alkotesta pomeni tudi, da se delavec zaveda nadzora delodajalca, ki sproti preverja prisotnost alkohola v organizu delavca, ki izvaja dela in naloge po navodilih in pod nadzorom delodajalca.