ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Protiprisluškovalni pregled

Med detektivsko dejavnost sodi tudi izvajanje protiprisluškovalnih pregledov

Protiprisluškovalni pregled se izvaja v primeru obstoja suma prisotnosti tehničnih sredstev oziroma naprav, ki omogočajo prisluškovanje in opazovanje, ali sledenje oseb. Pri protiprisluškovalnem pregledu se vizualno in s pomočjo določenih tehničnih naprav, opravi pregled prostora, objekta, naprave ali prevoznega sredstva s tem, da se preveri obstoj protiprisluškovalne naprave v prostoru, objektu, oziroma napravi. V primeru zaznave tovrstne naprave se izvede lociranje le-te in posledično odstranitev takšne naprave. Stranka, ki se odloči za protiprisluškovalni preged določenih prostorov, objektov, ali prevoznih sredstev, se ponavadi predhodno posvetuje z detektivom, s katerim se uskladita, katere prostore in naprave v objektu, naj se protiprislušno pregleda, saj so običajno protiprusluškovalni pregledi zahtevni, kar ima za posledico tudi temu primerne stroške storitve. Detektiv, bo lahko stranki tudi svetoval, na kakšen način naj deluje preventivno v zvezi s preprečevanjem namestitve protiprisluškovalnih naprav, tako, da se zmanjša varnostno tveganje za prisotnost tovrstnih naprav v objektu, prostorih, prevoznih sredstvih ali napravah.