ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Večstanovanjsko stavbo naj upravlja upravnik kot dober gospodar

Zmanjšajte stroške upravljanja

V DP Agenciji d.o.o., se ukvarjmo tudi z upravljanjem nepremičnin, saj želimo doseči dobre prakse pri upravljanju le-teh. Pogosto mediji objavljalo vesti, da posamezni upravnik ne posluje skladno z dobrimi poslovnimi običaji in pričakovano vestnostjo, ampak mu je cilj zgolj maksimiziranje dobička in sklepanje poslov za projekte, ki niso nujno potrebni in ne predstavljajo dodane vrednosti. Predstavljajo pa dober zaslušek upravniku in posel izvajalcu projekta, seveda na račun etažnih lastnikov. Zato je pomembno komu etažni lastniku zaupajo večstanovanjsko stavbo v upravljanje, saj ima upravnik pomembno vlogo pri upravljanju večstanovanjske stavbe, kot tudi pri optimalni izbiri izvajalcev del, ki sodijo v posle rednega ali izrednega upravljanja nepremičnine. Na ta način lahko etažni lastniki prihranijo precej denarnih sredstev, saj pomeni optimalni izbor izvajalca in izvajanje potrebnih del, tudi ekonomično upravljanje stavbe, s čim manj nepotrebnimi stroški. Upravnik naj upravlja večstanovanjsko stavbo kot dober gospodar, ki naj ima pred seboj predvsem interese etažnih lastnikov.