ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Formiranje rezervnega sklada za večstanovanjske stavbe

Denarna sredstva rezervnega sklada naj se vodijo ločeno na posebnem bančnem računu

V praksi se med etažnimi lastniki večstanovanjskih stavb pojavlja vprašanje, kdaj naj se odpre račun za sredstva rezervnega sklada, ter kje in kako naj se ta sredstva zbirajo. Glede na dosedanje izkušnje je potrebno izpostaviti, da področni predpisi zadovoljivo urejajo predmetno materijo, saj zadostuje vzpostavitev rezervnega sklada in posledično odprtja ločenega bančnega računa, po preteku 10 let od izgradnje večstanovanjske stvbe. Rezervni sklad se sicer lahko formira že prej, vendar se večja popravila navadno pojavijo po navedenem roku. Prav tako področna zakonodaja zadovoljivo ureja način vplačevanja v rezervni sklad. Pomembno je poudariti dejstvo, da naj bodo sredstva iz rezervnega sklada ločena na posebnem bačnem računu, saj se na ta način zagotavlja transparento poslovanje. Ta denarna sredstva namreč ne pripadajo upravniku, ampak etažnim lastnikom. Zato je tudi smiselno, da se ob odprtju računa zagotovi t.i. sistem štirih oči, po katerem mora upravnik ob vsakršni transakciji s temi sredstvi pridobiti tudi soglasje, oziroma podpis še enega izmed etažnih lastnikov. S tem pa se, zaradi morebitnih zlorab, prepreči upravniku samostojno razpolaganje s sredstvi rezervnega sklada.