ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Ali je zapisnik o alkoholiziranosti javna listina?

Zapisnik o alkoholiziranosti ima lahko status javne listine, če je sestavljen po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku

Pri izvajanju testa alkoholiziranosti z alkoskopom, se ob samem preizkusu sestavi tudi zapisnik o alkoholiziranosti. Zato se pogosto pojavlja tudi vprašanje, ali je zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti javna listina, ki služi kot dokaz v različnih postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. Upoštevaje sodno prakso, in sicer sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. PRp 1535/2009, je zapisnik, o preizkusu alkoholiziranosti, ki je sestavljen v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), javna listina in pomeni dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjav, razen tistih delov zapisnika, h katerim so bile dane pripombe, da niso pravilno sestavljeni.

Zgoraj citirana sodba je pomembna tudi z vidika kalibracije alkoskopa, saj okoliščina, da alkoskop ni kalibriran vsakih šest mesecev skladno z navodili proizvajalca, še ne pomeni, da sam alkoskop ni izpraven, ter da ta okoliščina ne more vplivati na veljavnost izmerjene  vrednosti alkohola v izdihanem zraku.