ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje v civilnih sodnih postopkih

Detektivi lahko vročajo v civilnih sodnih postopkih

V skladu z določbami Pravilnika o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 73/07), imajo stranke v teh postopkih možnost izbire za vročanje pisanja nasprotnim starnkam in drugim udeležencem v teh postopkih. In sicer lahko tako licencirani detektiv, kot tudi sodni izvršitelj opravita vročitev pisanja stranki po ceni 50 EUR, če je bila vročitev uspešna. V nasprotnem primeru je vročevalec upravičen največ do 50 % navedenega zneska. Prav tako so nižji prevozni stroški, ki pripadajo vročevalcu za izvedbo same vročitve, saj se le-ti obračunavajo skladno z določbo tretjega 9. člena Pravilnika o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih, ki znašajo 8% cene na liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina. Torej se s sprejetjem navedenega pravilnika brez dvoma pospešuje potek, sicer dolgotrajnih sodnih postopkov, tudi z hitrejšo in cenovno dokaj ugodno osebno vročitvijo. Potrebno je namreč poudariti, da so vročitve pisanj, ki jih izvaja izvajalec univerzalne poštne storitve, pogosto zamudne, lahko pa tudi neuspešne, saj vročevalci v teh primerih naslovniku zgolj pustijo obvestio o prispeli pošiljki, pri čemer ne preverjajo, ali naslovnik sploh še stanuje na tem naslovu, oziorma kje bi se lahko naslovnik pošiljke nahajal. Poseben problem seveda nastane tudi, ko naslovnik nima hišnega, oziroma izpostavljenega poštnega nabiralnika. V tem primeru izvajalec univerzalne poštne storitve pisanje zgolj vrne nazaj pošiljatelju, zgolj s pojasnilom, da naslovnik nima ustreznega poštnega nabiralnika.