ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu

Delodajalci naj uredijo izvedbo kontrole alkoholiziranosti z ustreznim pravnim aktom

Na podlagi določila 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 51/2011), lahko delodajalec sprejme Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, s katerim določi postopek in način izvajanja kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu. O obstoju navedenega pravilnika morajo biti obveščeni vsi delavci. Prav tako naj delodajalec v primeru obstoja navednega pravilnika, le-tega pritrdi na oglasno desko. Navedeni pravilnik je pomemben, saj pomeni pravno podlago za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti na delovnem mestu. Svetujemo tudi, da delodajalci vsaj enkrat letno izvedejo preventivne kontrole testa alkoholiziranosti pri vseh delavcih, ter na ta način delujejo preventivno. Pogosto se namreč dogaja, da delodajalci ne izvajajo kontrol alkoholiziranosti med zaposlenimi, pri čemer pa se ne zavedajo svoje objektivne odgovornosti, ki jo nosijo v primeru, da delavec povzroči škodo tretjim osebam. Prav tako ni odveč poudariti, da lahko delodajalec z minimalnim stroškom, ki ga terja kontrola izvedbe alkotestov v podjetjih, prepreči nastanek velike premoženjske škode, ki jo lahko povzroči posamezni delavec pod vplivom alkohola, oziroma drugih psihoaktivnih substanc.