ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poizvedba o premoženju dolžnika pred nastankom pravnega posla

Upnik naj se prepriča glede plačila terjatve še preden stopi v pravno razmerje z dolžnikom

Med naloge detektivov spada tudi iskanje premoženja dolžnikov, saj se upnik poplača le v primeru, če ima dolžnik sredstva za poplačilo terjatve. Zato je priporočljivo, da upnik preden stopi v pravno razmerje z dolžnikom, preveri, ali bo lahko dolžnik poplačal potencialno terjatev. Vse več je namreč primerov, ko upnik najame detektiva, da bi ugotavljal obstoj dolžnikovega premoženja, pri čemer se izkaže, da dolžnik nima premoženja za poplačilo svoje terjatve do upnika. Slednje pomeni, da bo upnik, kljub vsej proceduri glede obstoja terjetve in izvršilnega postopka, ostal praznih rok. Ob vsem tem upnik dostikrat, zaradi nastalih stroškov, postane nejevoljen, saj od detektiva pričakuje, da bo našel premoženje, pri čemer pa se kasneje izkaže, da dolžnik premoženja nima. Tudi v tem primeru mora namreč detektiv preveriti, ali ima dolžnik kakršnokoli premično ali nepremično premoženje, kar je povezano s stroški, saj mora upnik, kljub temu, da zanj rezultat ni ugoden, poplačati stroške detektiva. V tej zvezi je tudi potrebno poudariti, da detektiv ne more biti poplačan od odstotka vrednosti premoženja, ki bi ga našel na podlagi opravljenih poizvedb, saj je detektiv pri skrbnem iskanju dolžnikovega premoženja opravil določeno delo in tudi ugotovil dejansko stanje glede obstoja premoženja. Upnik običajno nosi breme tveganja glede poplačila svoje terjatve, če jo ob nastanku pravnega razmerja ni zavaroval v zadostni meri, oziroma ni predhodno opravil poizvedb glede obstoja dolžnikovega premoženja za poplačilo same terjatve iz naslova pravnega razmerja.