ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Zakaj izbrati ravno strokovnjake iz naše detektivske družbe?

Zbrano dokazno gradivo v postopkih pred sodišči in državnimi organi naj bo pridobljeno strokovno in zakonito

Na trgu izvajanja detektivskih storitev se pojavlja vse več in več ponudb, ki obljubljajo ugodno izvajanje storitev, ki jih štejemo za detektivske stroritve. Te ponavadi ponujajo licencirani detektivi, lahko pa tudi subjekti, ki nastopajo na trgu brez ustrezne licence, pri čemer se zdi, da lahko to dejavnost opravlja vsakdo, čeprav naj bi bila detektivska dejavnost zakonsko regulirana dejavnost. Zato je za stranko pri izbiri detektiva vsekakor pomembno, da izbere detektiva z ustreznimi delovnimi izkušnjami, znanjem in kompetencami na področju preiskovanja. Da so delovne izkušnje ravno na tem področju zelo pomembne, se zavedamo tudi v DP Agenciji d.o.o., kjer dnevno preiskujemo različne primere, kjer je potrebno zbrati dokazno gradivo za postopke pred sodišči. Vsekakor je pri preiskovanju pomemben tudi multidisciplinarni pristop k zadevi, zato je nujno potrebno poleg predpisov, ki urejajo samo detektivsko dejavnost, poznavanje kriminalistike (še posebno kriminalistične taktike in metodike) in vrednotenja informacij, ter smisel in pomen pridobljenih dokazov. Žal mnogi med preiskovalci ne razlikujejo med relevantnimi dokazi in dejstvi, ki niso pomembna za postopek, zato lahko celo nevede zavajajo stranko o določenem dejstvu, za katero se potem izkaže, da ne dokazuje ničesar, oziroma je lahko celo v prid nasprotni stranki. V DP Agenciji d.o.o., svetujemo, da izberete kvalitetno storitev, ki jo lahko opravi vrhunski strokovnjak z ustreznimi delovnimi izkušnjami in poznavanjem pravnega reda. Poznavanje slednjega je pomembno pri vsaki storitvi (tudi pri vročitvi pisanja), ki je kakorkoli povezana s postopki pred sodišči in državnimi organi, saj ima nepoznavanje pravnega reda in sodne prakse (tudi npr. postopka vročitve v pravdni zadevi), lahko usodne posledice za sam postopek, ki jih seveda trpi stranka.