ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki naj se posredujejo zgolj na upravičeno in utemeljeno zahtevo za njihovo posredovanje

Osebni podatki so vsi podatki, ki se kakorkoli nanašajo na posamezno fizično osebo. Pomembni so, ker so specifični za vsakega posameznika, saj na podlagi osebnih podatkov posameznika identificiranamo. Prav tako so osebni podatki pomembni za uveljavljanje določenih upravičenj, ki jih imajo posamezniki. Slednje vedo tudi osebe, ki si prizadevajo pridobiti osebne podatke od posameznika in jih uporabiti v svojo korist, ter povzročiti posamezniku škodo. Tako se v zadnjem času dogaja, da želijo nepreidipravi pridobiti osebne podatke od posameznikov, ki se nanašajo na premoženjsko stanje posameznika, kamor sodijo tudi podatki o bančnih računih, ki so varovani na podlagi Zakona o bančništvu, kot tudi podatki o finančnih inštrumentih, podatki o premičnem premoženju itd. V tej zvezi mora biti posameznik posebno previden, da ne posreduje navedenih podatkov osebam, ki niso za to pooblaščene. Seveda je potrebno najprej preveriti verodostojnost osebe, ki pridobiva tovrstne podatke, saj se v praksi dogaja, da določene osebe pridobivajo omenjene podatke, kar preko telefona. V tovrstnih primerih je potrebno najprej zahtevati pisno zaprosilo za pridobitev podatkov, ki naj vsebuje tudi pravno podalgo. Le-tako bo mogoče presoditi, ali je oseba, ki želi pridobiti osebne podatke posameznika, do njih upravičena, ali pa so v ozadju skriti kakršnikoli drugi nameni.