ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Sredstva, oziroma predmet izvršbe

Detektiv lahko pomembno pripomore pri ugotavljanju sredstev izvršbe

Zakon o izvršbi in zavarovanju v 30. členu določa sredstva izvršbe, ki jih je potrebno navesti v samem predlogu za izvršbo. Ker je navedeno obvezna sestavina izvršilnega predloga, bo moral upnik v svojem predlogu navesti sredstva dolžnika, na katera bo sodišče lahko poseglo, ter tako lahko delno, ali v celoti, poplačalo upnikovo terjatev, ki jo ima do dolžnika. Pri tem je potrebno poudariti, da sodišče po uradni dolžnosti ne preverja, ali ima upnik tudi dejansko sredstva izvršbe, ampak sledi upnikovemu predlogu. Zato je pomembno, da se navedejo tista sredstva, ki jih dolžnik tudi dejansko ima, saj bi lahko v nasprotnem primeru upnik lahko trpel tudi nepotrebne stroške samega postopka. V nasprotnem primeru bo postopek izvršbe neuspešen, upnik pa bo, kot že navedeno, utrpel zgolj dodatne stroške. Detektiv, ki vrhunsko opravlja svoje storitve in ima praktične izkušnje in znanje s področja preiskovanja in isklanja premoženja, bo lahko upniku pomagal najti tista sredstva izvršbe, ki bodo relevantna za poplačilo terjatve. Zato je vloga detektiva, ki bo kos tej nalogi, pomembna in bo lahko upniku v pomoč pri uspešnemu poplačilu terjatve v izvršilnem postopku.