ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Spremembe pri vročanju sodnih pisanj

Sodna pisanja lahko vročajo zgolj detektivi ali sodni izvršitelji

O načinih in strokovnosti vročanja smo na tej spletni strani že pisali. Tokrat pišemo o spremembah, ki se pripravljajo pri vročanju sodnih pisanj v civilnih postopklih. Ministrstvo za pravosodje pripravlja nov Pravilnik o vročanje sodnih pisanj po detektivih in sodnih izvršiteljih. Pooblaščeni vročevalci, ki so nekdaj pridno vročali sodna pisanja gredo v pozabo, saj le-teh z novim pravilnikom ne bo več. Stranke in seveda sodišča pa se bodo odločala o vročitvi pisanj v sodnih postopkih, bodisi za detektiva ali sodnega izvršitelja. Ker smo detektivi praktično vsakodnevno vpeti v vročitve pisanj, bi sicer pričakovali, da bi se stranke bolj nagibale za vročitev po detektivu, vendar, kot navedeno, se lahko sodišče, ali stranka odloči tudi za sodnega izvršitelja. Nagrada za uspešno vročitev znaša 50 EUR, brez DDV. V sam strošek pa so poleg omenjenega zneska, zajeti tudi stroški kilometrine. Zato strankam svetujemo, da pri najemu vročevalca, preverijo, kje ima le-ta sedež in na ta način ugotovijo koliko bodo znašali stroški kilometrene, ki pripada vročevalcu. Zgodi se namreč lahko, da znaša strošek kilometrine več, kot pa sama vročitev. V primeru neuspešne vročitve pa vročevalcu pripada 20% od predpisanega zneska za uspešno vročitev, kar pomeni spremembo v primerjavi z dosedanjo ureditvijo.