ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Predlog novega Stanovanjskega zakona

Obetajo se spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb

Glede na to, da smo v zadnjem času objavili več prispevkov s področja detektivske dejavnosti, tokrat pišemo o osnutku Stanovanjskega zakona, saj se naša agencija ukvarja tudi s predmetnim področjem. Brez dvoma je upravljanje dokaj stalen in donosen posel, kar se zavedajo tudi podjetja, ki poslujejo na tem področju. Zato so se marsikatera tudi dobesedno oklepala tega posla, čeprav etažni lastniki z njimi kot upravniki niso bili najbolj zadovoljni. Jasno je namreč, da vsako podjetje stremi k maksimizaciji dobička, pri čemer pa bi podjetje, ki je upravnik, moralo ravnati tudi kot dober in vesten gospodar napram etažnim lastnikom. V praksi pa ravno zaradi teh dveh teženj lahko prihaja do sporov in nezadovoljstva etažnih lastnikov, saj prenekateri upravnik dobesedno sili etažne lastnike k izvajanju določenih del na objektu, ki niso ravno nujna in potrebna, ter s tem povečuje obseg poslov, kar posledično zvišuje stroške upravljanja. Zato je predlog novega Stanovanjskega zakona, ki bo omogočal 5 letno sklenitev pogodbe o upravljanju z možnostjo podaljšanja, več kot dobrodošel za etažne lastnike. Namreč časovno omejen mandat je tisti, ki za razliko od pogodbenih razmerjih za nedoločen čas, omogoča preverjanje, ali zaupanje med strankami pogodbenega razmerja še obstaja, ali pa je to porušeno do te mere, da nadaljnje sodelovanje ni več mogoče. Ravno navedeno spremembo (četudi imamo sami pogodbe z etažni lastniki za  nedoločen čas), več kot pozdravljamo, saj omogoča korektiv pri morebitnem samovoljnem ravnanju upravnikov. Menimo tudi, da je ravno (časovno omejen) mandat tisti, ki omogoča preizkus, ali nekdo korektno posluje in je še vreden zaupanja, ki je temelj mandatnega razmerja, ali pa je čas novega upravnika, ki bo ravnal skladno z željami in interesi etažnih lastnikov.