ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Licencirani detektiv je lahko edini izraz za detektiva

Detektiv mora imeti veljavno licenco Detektivske zbornice RS

Delovno področje detektivov je načeloma urejeno z Zakonom o detektivski dejavnosti, ki tudi določa pogoje za pridobitev detektivske licence in določa detektivom upravičenja, ki jih imajo pri svojem delu. Detektivi so pri svojem delu podvrženi nadzoru in morajo voditi evidenco pooblastil in poročil o opravljeni storitvi. V zadnjem času pa smo v medijih zaznali tudi osebe, ki se predstavljajo kot detektivi za določeno področje (npr. t.i. zavarovalniški detektivi), zato se samo po sebi pojavlja vprašanje, kdo so te osebe in kakšna so njihova upravičenja, ter pod katerimi pogoji opravljajo detektivsko delo in posegajo v pravice tretjih oseb, ter zbirajo informacije in dokaze. V tej zvezi smo za pojasnila zaprosili Detektivsko zbornico RS, ki nam je podala pojasnilo, da izraz "zavarovalniški detektiv" pravno formalno ne obstaja. Prav tako so na Detektivski zbornici RS (v konkretnem primeru) od medija, ki je določeno osebo poimenoval kot "zavarovalniški detektiv" zahtevali popravek, saj konkretna oseba nima veljavne licence za opravljanje detektivske dejavnosti. V Detektivski zbornici RS so nam še pojasnili, da si le-ta, močno prizadeva za ureditev problematike "laičnih nadzornikov, kvazi detektivov" ter drugih podobnih izrazov, ki mečejo slabo luč na licencirane detektive in s tem na samo detektivsko dejavnost v Sloveniji.