ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

V veljavo je stopil nov pravilnik o vročanju v sodnih postopkih

Spremembe pri vročanju v civilnih in kazenskih postopkih

20. oktobra letošnjega leta je stopil v veljavo nov Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku. Navedeni pravilnik je prinesel nekatere novosti pri vročanju sodnih pisanj, saj določa subjekte, ki lahko opravljajo vročitve v civilnih postopkih in v kazenskem postopku, ter opredeljuje način vročanja, kot tudi druge stroške same vročitve. Pomembno je, da lahko vročitve sodnih pisanj v omenjenih dveh postopkih izvaja zgolj (licencirani) detektiv in sodni izvšitelj, ki se morata v postopku vročitve tudi izkazati z ustrezno izkaznico. Brez dvoma je nov pravilnik več kot dobrodošel, saj natančno ureja vročanje v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, kar je pohvale vredno tudi z vidika varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Namreč tako detektivi, kot tudi sodni izvršitelji morajo poznati pravno ureditev na področju varstva temeljnih človekovih pravic, ki je tudi ustavna kategorija. V preteklosti so namreč vročali tovrstna sodna pisanja različni subjekti, ki morebiti niso bili ravno vešči na tem področju. Prav tako je omenjenih pravilnik uredil nagrado za vročitev in potne stroške, ki pripadajo vročevalcu, kar je pomembno z vidika transparentnosti porabe javnih financ. Na podlagi vsega navedenega je mogoče zaključiti, da je nova pravna ureditev predmetnega področja korak v pravo smer, tako z vidika varstva temeljnih človekovih pravic, kot tudi z vidika transparentne porabe javnih financ.