ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje v upravnem postopku

Detektivi lahko vročajo tudi upravna pisanja

Detektivi lahko upravna pisanja (vabila, odločbe, sklepe itd.) vročamo tudi v upravnem postopku. Glede na to, da vročanje v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku ureja Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku, tovrstnega pravilnika, ki bi urejal vročanje upravnih aktov po detektivih v upravnem postopku (še) nimamo, ampak se za vročanje v upravnem postopku uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Upravni organi se namreč v praksi redkeje poslužujejo detektivov pri vročitvah v upravnih postopkih, čeprav bi lahko pogosteje izkoristili tudi to možnost in morebiti upravne postopke na ta način tudi pospešili. Izvajalec poštnih storitev v primeru, da naslovnika pošiljke ne najde na naslovu stalnega, oziroma začasnega bivališča, pusti zgolj obvestilo naslovniku v hišnem predalčniku na naslovu naslovnikovega bivališča in navede, kje se pošiljka nahaja, ter kdaj jo lahko naslovnik prevzame. Za razliko od opisane vročitve, lahko detektiv vsak delovnik med 6:00 uro in 20:00 uro, vročitev opravi tako, da opravi poizvedbo in naslovnika poišče, oziroma poskusi večkrat vročiti upravno pisanje na naslovu naslovnika, ali na drugem kraju, kjer se naslovnik nahaja. Poleg navedenega, bi upravni organi lahko angažirali detektiva tudi v primeru, če naslovnik nima hišnega predalčnika, oziroma nima stalnega, ali začasnega bivališča. V teh primerih je detektiv tisti, ki lahko poizve, kje bi se naslovnik lahko nahajal, ter osebno vroči upravno pisanje naslovniku v kraju, kjer naslovnik dejansko biva, oziroma se zadržuje.