ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poizvedovalna ali preiskovalna dejavnost

Detektivi so registrirani za poizvedovalno dejavnost

Po sedanji pravni ureditvi klasifikacije dejavnosti, ki jo vodi AJPES, je detektivska dejavnost, opredeljena kot poizvedovalna dejavnost (80.300). Zato se zastavlja vprašanje, ali je tovrstna klasifikacija korektna glede na vsebino detektivskega dela. Na navedeno temo je bilo že več polemik v strokovnih krogih, saj naj bi prišlo pri prevodu besede iz angleščine v slovenščino do prevoda besede poizvedovalna dejavnost, čeprav naj bi bil po mnenju teoretikov bolj pravilen prevod preiskovalna dejavnost. Če zanemarimo formalni prevod, pa je seveda bolj pomembno, kateri subjekti se pri pristojnem organu, lahko registrirajo za opravljanje poizvedovalne dejavnosti. Na prvi pogled, bi bilo logično, da samo licencirani detektivi, oziroma gospodarski subjekti, ki imajo zaposlene detektive, vendar v praksi temu ni tako. Za registracijo poizvedovalne dejavnosti, je lahko registriran vsak gospodarski subjekt, ki posluje na trgu. Torej se lahko registrira za poizvedovalno dejavnost, tudi samostojni podjetnik, ki prodaja sadje in zelenjavo. Zatorej bi vsekakor na tem mestu veljalo razmisliti, ali je to ustrezna pravna ureditev, ali pa bi bilo potrebno registracijo poizvedovalne, oziroma preiskovalne dejavnosti rezervirati zgolj za profesionalce z licenco, ki izpolnjujejo določene zakonske pogoje in imajo sklenjeno ustrezno zavarovanje poklicne odgovornosti.