ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Novosti stanovanjske zakonodaje

Upravnikov mandat naj bo omejen

Pristojno ministrstvo je prejelo precej pripomb in predlogov glede javne razprave o številnih novostih, ki bi jih prinesel novo sprejeti Stanovanjski zakon. Na tem mestu se ne bomo opredeljevali do številnih predlaganih novitet, ampak bi želeli izpostaviti zgolj eno novost, ki se nam zdi pomembna. Slednja se nanaša na omejen mandat upravnika pri upravljanju večstanovanjske stavbe, in sicer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja pogodbe. Brez dvoma predstavlja ravno ta novost korak v pravo smer in pomeni večjo transparentnost in nenazadnje tudi nadzor nad delom upravnika, ki pa se ji številni upravniki seveda upirajo. Zakaj je temu tako, oni že dobro vedo. V tej zvezi bi, zaradi številnih zapletov pri menjavi upravnika, ki jih potrjuje praksa (sedaj je praktično nemogoče zamenjati upravnika), moral zakonodajalec slediti interesom etažnih lastnikov in omejiti mandat upravnika na 5 let, kar se nam zdi sprejemljiva rešitev. V tem času bi etažni lastniki presodili, ali je dosedanji upravnik še vreden zaupanja, ali pa temu ni več tako in je čas za spremembo, oziroma menjavo. Nenazadnje je trajni mandat pri vsakem poslu, oziroma funkciji lahko sporen, saj mandatar pogosto izgubi stik z realnostjo, posledično pa izgubi tudi občutek za odgovornost.