ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vpliv alkohola na delovnem mestu

Alkohol in delovna storilnost zaposlenih

Na kakšen način ugotavljamo prisotnost alkohola na delovnem mestu smo na tej spletni strani že pisali. Kakšne implikacije ima alkohol na delovnem mestu pa bomo na kratko predstavili v tem prispevku. Alkoholiziranost pri delavcu ima vpliv tako na njegovo delovno storilnost, kot tudi na njegovo telesno in duševno zdravje. Poslabšanje zdravstvenega stanja pri delavcu ima za posledico pogostejše koriščenje bolniškega staleža in obisk zdravnika. Delodajalci, predvsem v javnem sektorju, se namreč pogosto premalo zavedajo, da bi morali izvajati preventivne ukrepe za preprečevanje prisotnosti alkohola na delovnem mestu. Kljub sprejetju internih aktov, ki določajo prepoved prisotnosti alkohola in način, ter postopek ugotavljanja alkohola v organizmu posameznega delavca, se delodajalci ne odločajo za redno izvajanje preventivnih ukrepov, ki bi prispevali k zmanjšanemu uživanju alkohola na delovnem mestu. Po podatkih Zavoda za varstvo pri delu, je namreč približno od 8% do 14% oseb v delovnem okolju odvisnih od alkohola. Delodajalci si namesto, da bi ustrezno ukrepali, raje zatiskajo oči pred omenjeno statistiko, ter čakajo, da se odvisnik od alkohola upokoji, oziroma zapusti delovno mesto pri delodajalcu. Potrebno je namreč poudariti, da bi delodajalec moral najprej soočiti delavca, ki je odvisen od alkohola z omenjenim dejstvom, ter bi se v nadaljevanju skupaj z njim poskusil dogovoriti za rešitev odvisnosti od alkohola. V primeru, da delavec ne želi sprejeti dejstvo, da je odvisen od alkohola, brez katerega ne more na delovnem mestu, bi moral delodajalec izvesti določene ukrepe, saj na ta način delodajalcu nastaja materialna škoda, ki lahko rezultira celo z izgubo poslovnih partnerjev, zaradi nedoseganja tako kvalitete, kot tudi kvantitete produktov, če zanemarimo nesreče pri delu in druge negativne efekte na delovnem mestu.