ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vročanje aktov pravnim osebam

Vročanje na sedežu pravne osebe

O vročanju smo na tej spletni strani napisali že nekaj prispevkov, pri čemer smo imeli v mislih predvsm vročanje posameznikom. Kako pa je z vročanjem pisanj pravim osebam? Pravne osebe so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje določene dejavnosti in morajo imeti tudi sedež. Kar je naslov za fizično osebo, pomeni sedež za pravno osebo, kjer ta običajno tudi posluje. Obvezno osebno vročanje fizični osebi, pomeni, da mora detektiv le-to najprej najti, oziroma se osebno soočiti z njo, ter ji nato poskusiti vročiti pisanje. Pri pravni osebi se pisanja vročajo na sedežu pravne osebe, kar pomeni, da je zaposlena oseba v vložišču pravne osebe, oziroma oseba, ki je v delovnem razmerju s pravno osebo, dolžna pisanje sprejeti. Torej se na sedežu pravne osebe vroči pisanje osebi, ki lahko to pisanje sprejme. V prakis namreč marskateri vročevalec pri vročitvi pisanja pravni osebi, išče odgovorno osebo pravne osebe, ki sicer lahko pisanje sprejme, vendar, kot smo to že navedli, se lahko pisanje vroči tudi osebi, ki je zadolžena za sprejem pošte, zato ni potrebno vztrajati pri tem, da je tovrstno pisanje potrebno vročiti odgovorni osebi pravne osebe.