ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Nadzor delavcev s pomočjo GPS naprav

Prepoved uporabe naprav za sporočanje lokacije gibanja

V zadnjem času po pisanju medijev, IP beleži vse več prijav, iz katerih izhaja, da delodajalci izvajajo nadzor nad delavci s pomočjo GPS naprav. Slednje namestijo bodisi v mobilni telefonski aparat, oziroma motorno vozilo, ki ga uporablja delavec. Samo po sebi se seveda zastavlja vprašanje, ali je takšno početje delodajalca zakonito. Preden odgovorimo na navedeno vprašanje, naj pojasnimo, da gre pri tovrstnih posegih za posege v osebne pravice zaposlenih, kot tudi za poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so varovane z Ustavo RS. Poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine, pa je lahko dopusten samo, če je le-ta zakonsko upravičen in pod strogimi pogoji, ki jih določa zakon. Torej, če se naslonimo zgolj na najvišji pravni akt, vidimo, da poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine, ni mogoč, kar tako, brez zakonske podlage in ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa konkreten zakon. Zato bi se morali tudi delodajalci zavedati, da nameščanje GPS naprav z namenom, da se delavca zgolj nadzira, ni dopusten, saj GPS naprava, sporoča podatke o gibanju nadzorovanega, kar pomeni absoluten in neprestan nadzor nad posameznikom, ki je sicer v delovnem razmerju pri delodajalcu. Tako tudi pri tovrstnih dilemah svetujemo delodajalcem naj se obrnejo na detektiva, ki ima strokovna znanja in veščine za izvajanje učinkovitega in tudi zakonitega nadzora nad zaposlenimi.