ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Vloga detektiva v stečajnem postopku

Detektiv in stečajni postopek

O iskanju premoženja dolžnikov smo že pisali na tej spletni strani. V povezavi z omenjeno tematiko, pa je potrebno poudariti smisel vključitve detektiva v sam stečajni postopek, kjer stečajni upravitelj skrbi za poplačilo upnikov, skladno z vrstnim redom za poplačilo terjatev. Pri tem se v praksi dogaja, da vse premoženje dolžnika le ni evidentirano v stečajno maso, saj obstaja verjetnost skrivanja premoženja že pred uvedbo samega stečajnega postopka. Zato bi lahko bila vloga detektiva predvsem pri iskanju skritega premoženja dolžnika, dobrodošla že takoj ob sami uvedbi stečajnega postopka. Žal se v praksi vse premalo vključi detektiva v sam postopek iskanja premoženja dolžnika, pri čemer stečajni upravitelj nekako prevzame vlogo iskalca premoženja dolžnika, ki pa je bolj ali manj formalne narave. Na tem mestu bi se morali tudi upniki zavedati, da je bolje izkoristiti vse možnosti z namenom najti dolžnikovo premoženje, kot pa pasivno čakati na poplačilo svoje terjatve, ki pogosto na koncu stečaja ostane brez poplačila. Vsak upnik, bi se moral zavedati svoje aktivne vloge v stečajnem postopku in tudi z angažiranjem detektiva prispevati k aktivnemu iskanju premoženja. V praksi se upnikova vloga žal konča zgolj s priglasitvijo terjatve v stečajno maso, ki pogosto ne zadostuje za poplačilo celotnega dolga.