ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pridobitev podatkov iz evidenc

Detektiv lahko ažurno pridobiva podatke

Detektiv lahko skladno z določbo 27. člena Zakona o detektivski dejavnosti na podlagi pisnega pooblastila stranke pridobiva podatke iz evidenc, ki jih vodijo državni organi, oziroma organizacije z javnimi pooblastili. Tako lahko detektiv pridobi podatke o lastništvu vozil in plovil, ter zaposlitvi posameznika. Detektiv lahko pridobi tudi podatek o stalnem, oziroma začasnem prebivališču posameznika. Pomembno je tudi, da lahko vse te podatke detektiv pridobi nemudoma, saj se na podlagi pridobitve le-teh lahko izvedejo ustrezni ukrepi za zavarovanje samega premoženja. Podatke, ki jih pridobi detektiv lahko stranka uporabi kot dokaz v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi za dokazovanje svojih pravic, oziroma upravičenj. Navedene podatke seveda lahko detektiv pridobiva samo na podlagi predhodnega pisnega pooblastila stranke. Potrebno pa je poudariti, da ima samo detektiv upravičenja, ki mu jih daje citirani zakon, zato lahko brez dvoma pridobi za stranko podatke v najkrajšem možnem času. Nihče drug, razen licenciranega detektiva, ne sme in ne more izvajati detektivskih upravičenj.