ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Poizvedbe pred sklenitvijo pravnega posla

Previdnost pri nakupu premičnih in nepremičnih stvari

V DP Agenciji d.o.o., opažamo, da je marsikatera stranka, oziroma pogodbenik premalo pozoren in pogosto nepoučen pri sklenitvi prodajne pogodbe. Slednje ima lahko pogosto neprijetne posledice, ki si jih stranka ob podpisu pogodbe sploh ni predstavljala. V tej zvezi bi izrecno poudarili sklenitev pravnega posla glede nakupa nepremičnine, saj je pred nakupom potrebno preveriti, ali nima nepremičnina pravnih in stvarnih napak. Kupec nepremičnine namreč pričakuje pridobitev nepremičnine brez kakršnihkoli napak. Zato je z vidika stranke smotrno, da se odloči za izvedbo poizvedbe s pomočjo profesionalnih preiskovalcev, ki natančno preverijo podatke o statusu same nepremičnine, ter morebitnih tveganjih, ki bi nastala s sklenitvijo pravnega posla. Namreč zvoniti po toči, je (žal) prepozno. Zato je strošek, ki bi ga stranka namenila za tovrstno poizvedbo, zanemarljiv glede na poznejše negativne posledice. Zanašanje zgolj na nepremičninsko agencijo ni zadostno, saj nepremičninski agenti marsikdaj (nehote), ob nameri, da se čimprej sklene pravni posel, zanemarijo določena tveganja z vidika stvarnih in pravnih napak, ki jih lahko kasneje občuti kupec nepremičnine. Ni pa potrebno posebej poudarjati, da odvetniški in sodni stroški v tovrstnih primerih niso zanemarljivi, pri čemer mora stranka največkrat te stroške plačevati sproti, medtem, ko sodni spori lahko trajajo dalj časa.