ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Posledice epidemije na gospodarstvo

Posledice epidemije na izvajanje detektivske dejavnosti

Glede na to, da je bila na območju celotne države razglašena epidemija virusa, se je posledično ustavilo tudi poslovanje marsikaterega podjetja. Gibanje na javnih krajih je precej omejeno, pri čemer se ukrepi za omejitev tudi stopnjujejo. Detektivska dejavnost je precej povezana tudi s poslovanjem podjetji, kar pomeni, da če posamezno podjetje ustavi poslovanje, oziroma ga bistveno zmanjša, takšna odločitev vpliva tudi na detektivsko dejavnost. Prav tako je izvajanje detektivske dejavnosti povezano s poslovanjem sodišč in vodenjem postopkov pred sodišči. Sodišča so namreč do nadaljnjega preklicala izvajanje vseh obravnav, kar pomeni tudi, da ni vročanja sodnih pisanj strankam v postopkih. Če k temu dodamo še, da je marsikateri delavec, oziroma uslužbenec doma (npr. zaposleni v šolstvu, zaradi zaprtja šol ipd.), potem lahko precej zanesljivo zatrdimo, da ima vse to za detektivsko dejavnost precejšnje finančne posledice. Tega bi se morali zavedati tudi na državni ravni, ter sprejeti določene ukrepe za zagotovitev finančne pomoči gospodarstvu. Na ta način se bo ublažilo finančne posledice epidemije in pripomoglo k ublažitvi posledic zastoja izvajanja gospodarskih dejavnosti.