ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

Obvezno razkuževanje opreme v večstanovanjskih stavbah

Dne 29.3.2020, je stopil v veljavo Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list, RS, št. 37, z dne 28.3.2020). Na podlagi 2. člena Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, mora upravnik poskrbeti najmanj dvakrat dnevno za razkuževanje opreme v in ob večstanovanjski stavbi (naprave, ograje stikala, kljuke itd.). Predmetni odlok je bil sprejet čez noč, kar pomeni, da stopi v veljavo že 29.3.2020 in naj bi pomenil korak v smeri zajezitve epidemije koronavirusa. Odlok nadalje določa, da se pod opremo, ki mora biti razkužena v večstanovanjski stavbi štejejo: kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje v večstanovanjski stavbi, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Upravnik večstanovanjske stavbe mora poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik, ali tretja oseba po izboru upravnika, oziroma etažni lastniki.

Urad RS za kemikalije svetuje, da se površine očisti z navadnim detergentom in razkuži s proizvodi za dezinfekcijo.