ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Spremembe detektivske zakonodaje

T.i. laični detektivi niso licencirani detektivi

V Detektivski zbornici RS preučujejo spremembe glede pravne ureditve detektivske dejavnosti. S podrobnostmi zaenkrat še nismo seznanjeni, zato sprememb tudi ne moremo podrobneje komentirati. Vseeno pa upamo, da bodo pristojni pri pripravi sprememb upoštevali sklep, ki ga je že pred časom sprejela Detektivska zbornica RS in se nanaša na izvajanje detektivske dejavnosti. Samo licencirani detektiv, ki je član Detektivske zbornice RS, lahko izvaja detektivska upravičenja. Navedeni sklep je potrebno implementirati v nastajajoče zakonske spremembe, tako, da se nedvomno zapiše, kdo in pod katerimi pogoji lahko opravlja detektivsko dejavnost, ter določi sankcije v primeru kršitve teh pravil. V praksi se namreč pojavljajo različni subjekti, ki de facto izvajajo detektivska upravičenja, t.i. laični detektivi si namreč dajejo različna zavajajoča imena, oziroma nazive (npr. laični nadzorniki, preiskovalci, raziskovalci ipd.) in tako marsikoga na prvi pogled zavedejo. Vsi ti subjekti kljub temu, da niso licencirani detektivi in nimajo ustreznih znanj, praktično izvajajo detektivska upravičenja. Zakonodajalec bi moral predvsem, zaradi varstva potrošnikov (uporabnikov storitev) in varstva temeljnih človekovih pravic tretjih oseb, upoštevati navedeni sklep in brez vsakršne dileme določiti, kdo lahko opravlja detektivsko dejavnost in posledično sankcionirani tiste, ki ne upoštevajo določb Zakona o detektivski dejavnosti. Jasno bi namreč moralo biti, da samo licencirani detektiv, ki je član Detektivske zbornice RS, lahko opravlja detektivsko dejavnost in nihče drug.